Tag archieven: Fanzines

Fanzines toegevoegd (1)

LN-78Onlangs heb ik weer eens een nieuw onderdeel toegevoegd aan mijn site: mijn verzameling fanzines van Lunatic News. Fanzines worden al vanaf de begin jaren ’90 door supporters uitgegeven als uiting van hun beleving van het wel en wee van de club. Meestal (licht) kritisch van toon en gespeend met het nodige cynisme – en soms zelfs sarcasme – gaven en geven supporters een gekleurd beeld van de club, de sportieve prestaties en natuurlijk van de supporters zelf. Onderscheidend aan deze fanzines is dat de onderwerpen vanuit een ander standpunt worden belicht dan de officiële uitingen van Feyenoord en de officiële Supportersvereniging. En dit maakt deze fanzines nu juist zo boeiend om naast de officiële berichtgeving te lezen.

Naast Lunatic News bestonden er nog enkele andere fanzines, maar hun bestaan was een veel korter leven beschoren dan de bijna 17 jaar van ‘LN’. De exacte perioden waarin deze werden uitgegeven zijn mij dan ook onbekend en daarnaast heb ik niet in beeld welke uitgaven er precies zijn. De uitgaven van deze minder bekende fanzines die ik heb, zal ik de komende tijd ook op mijn website plaatsen.